جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

جدید

24,900 تومان

توضیحات

چکیده

گسترش روز افزون استفاده کنندگان از فضای مجازی و غلبه تکنولوژی بر زندگی روزانه بشر باعث شده است بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون فضای مجازی کشیده شود ، پایان نامه حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی فضای مجازی یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات مجازی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی، قوانین و رویه قضایی موجود ،فعالیتهای زیانبار در حوزه ارتباطات را وهمچنین با تطبیق نظریات مختلف راجع به مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی راههای جبران خسارت زیاندیده در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم . در این پژوهش که در سه فصل و با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایتهای اینترنتی انجام پذیرفته ،مصادیق بارزی که موجبات مسئولیت مدنی در فضای مجازی را فراهم می کنند همچون آسیب های ناشی از پزشکی از راه دور ،نقض حقوق مولف ، نقض علائم تجاری، هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای ،فیشینگ و نقض حریم خصوصی ،همچنین نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تأمین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی در فضای مجازی را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار میدهیم و اثبات می کنیم که مبنای مسئولیت مدنی در فضای مجازی مبتنی بر تقصیر و تضمین حق هست و نوع مسئولیت نیز تضامنی می باشد و زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است را بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه کنند.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فضای مجازی،خسارت،حریم خصوصی،هک

 


فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

چکیده................................................................................................................................. ...... .........1

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه........................................................................................................... ................................2

1-2 بیان مساله................................................................................................................. .....................3

1-3 ضرورت انجام تحقیق ...................................................................................................... ............4

1-4 پیشینه تحقیق.................................................................................................................................7

1-5 اهداف‌ تحقيق‌................................................................................................................................8

1-6تعریف واژه ها................................................................................................................................9

1-6-1 مفهوم مسئولیت مدنی ...............................................................................................................9

1-6-2 مسئولیت مدنی در معنای عام و خاص.........................................................................................9

1-6-3 ضرر و انواع آن..................................................................................................... .................10

1-6-3-1 مفهوم ضرر...................................................................................................... ...................10

1-6-3-2 ضررمالي..................................................................................................... .......................11

1-6-3-3 ضررمعنوي....................................................................................................... ..................11

1-7 فضای مجازی..................................................................................................... ...... .................13

1-7-1 تفاوت اینترنت و فضای مجازی.................................................................................................13

1-7-2 سرویس دهنده های فضای مجازی...........................................................................................13

1-8 حریم خصوصی............................................................................................................................14

1-9 تعریف هک................................................................................................... ...... ...... ...............14

1-10 ویروس رایانه ای...................................................................................................... ...... .........14

1-11 تغییر، تخریب در داده ها...........................................................................................................15

فصل دوم :اقسام فعالیتهای زیانبار در ارتباطات فضای مجازی

2-1 ضرر در فضای سایبر.....................................................................................................................16

2-2 خسارتهای جانی و بدنی......................................................... .....................................................16

2-2-1 پزشکی از راه دور و سلامت موبایل..........................................................................................17

2-2-1-1 انواع خدمات پزشکی درفضای مجازی.................................................................................17

2-2-1-2 اصول کلی حاکم بر مسئولیت پزشکی...................................................................................19

2-2-1-3 مسؤولیت مدنی پزشك در فضای مجازی.............................................................................19

2-2-1-4 سلامت الکترونیک وتئوریهای مسئولیت مدنی تیم پزشکی از راه دور.....................................20

2-2-1-5 مسئولیت مدنی تیم پزشکی از راه دور در نظام حقوقی ایران................................................22

2-3 خسارت معنوی.............................................................................................................................24

2-3-1 هتک حرمت درفضای مجازی..................................................................................................25

2-3-1-1 نشر و اشاعه اکاذیب در فضای مجازی..................................................................................27

2-3-1-2 هتک حرمت و اشاعه اکاذیب در فضای مجازی از منظرقوانین..............................................27

2-3-1-3 قذف درفضای مجازی..........................................................................................................28

2-3-1-4 توهین درفضای مجازی.......................................................................................................29

2-3-1-5 افترا درفضای مجازی ..........................................................................................................31

2-3-1-6 مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت درفضای مجازی..........................................................34

2-3-1-7 شیوه های جبران خسارت زیان دیده...................................................................................35

2-4 نقض حریم خصوصی...................................................................................................................38

2-4-1 نقض حريم خصوصي در فضاي مجازي.....................................................................................39

2-4-2 مصاديق نقض حريم خصوصي در فضاي مجازي........................................................................40

2-4-3 مسؤوليتهاي ناشي از نقض حريم خصوصي ................................................................................41

2-5 نقض حقوق مالکیت معنوی...........................................................................................................43

2-5-1 اهمیت مالکیت فکری.................................................................................. ...... ...... ..............44

2-5-2 مالکیت فکری درحقوق موضوعه ..................................................................................... ........44

2-5-3 انواع حقوق مالکیت معنوی.................................................................................. ...... ............46

2-5-4 نقض مالکیت های فکری در فضای مجازی................................................................................52

2-5-4-1 نقض حق مؤلف در فضای مجازی........................................................................................53

2-5-5 ضمانت اجرا درخصوص نقض حقوق مولف درحقوق موضوعه...................................................51

2-5-6 مصادیق نقض کپی رایت در فضای مجازی...............................................................................57

2-5-7 مسئولیت مدنی ناشی از لینک غیر مجاز.....................................................................................64

2-5-8 مصادیق لینک‌های غیرمجاز......................................................................................................65

2-5-9 مسئولیت مدنی ناشی از نفوذ و هک سیستم................................................................................69

2-5-10 مسئولیت هکرها بر اساس قانون مسئولیت مدنی.......................................................................75

2-5-11 فیشینگ................................................................................. ...... ...... ...... ...... ...... ............76

2-5-11-1 تکنیک هایی که در فیشینگ بکار می رود............................................................................76

2-5-11-2 مسئولیت مدنی فیشرها................................................................................... ...... ............78

فصل سوم :مسئولیت مدنی واسطه ها و شبکه های اجتماعی ارتباطات فضای مجازی

3-1 نقش واسطه های فضای مجازی................................................................................ ...... ............79

3-2انواع واسطه های فضای مجازی................................................................................. ..................79

3-2-1 سرویس دهنده اینترنت.................................................................................. ...... .................79

3-2-2 ارائه دهنده خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای............... ...............81

3-2-3 ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها.........................................................................................81

3-3 مسئولیت مدنی واسطه های ارتباطات فضای مجازی......................................................................81

3-3-1 مسئولیت مبتنی بر تقصیر............................................................................ ...... ...... ................82

3-3-2 عنصر تقصیر و لزوم اثبات آن..................................................................... ...... ......................83

3-4 شبکه‌های اجتماعی................................................................................. ...... ...... ......................83

3-4-1 شبکه‏های عمومی و تخصصی....................................................................................................84

3-4-2 قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی................................................................................................85

3-4-3 شبکه‌های اجتماعی در ایران....................................................................................................85

3-4-4 عضویت درشبکه های اجتماعی از منظرقانون............................................................................86

3-4-5 مسئولیت مدنی شبکه های اجتماعی در ارتباطات مجازی..........................................................90

3-4-5-1 مسئولیت مبتنی بر تقصیر......................................................................................................90

3-4-5-2 مسئولیت مبتنی بر قرارداد...................................................................................................91

3-4-5-2-1 اعتبار شروط محدود کننده و ساقط‌کننده مسؤولیت.........................................................92

3-4-5-2-2 اعتبار شروط محدود‌کننده و ساقط‌کننده مسؤولیت در قوانین ..........................................94

3-4-6 ضمانت اجراهاي نقض حقوق در شبكه هاي اجتماعی............................................ ..................95

نتیجه گیری............................................................................ ...... ...... ...... ...... ...... .........................98

پیشنهادات....................................................................................... ...... ..... ...... ...... ...... ..............101

منابع وماخذ.............................................................................. ...... ...... ..... ...... ...... ...... .............103


 

نقد و بررسی کاربران

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید