بررسی رابطه آلودگی آب در بخش صنعت کاغذ سازی و رشد اقتصادی (کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه آلودگی آب در بخش صنعت کاغذ سازی و رشد اقتصادی (کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

بررسی رابطه آلودگی آب در بخش صنعت کاغذ سازی و رشد اقتصادی

(کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 21.15k )

توضیحات

چکیده:

امروزه آلودگی به یکی از چالش های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است و تقریباً تمامی کشورها بر اساس احساس نیاز و خطر نسبت به این مسئله، به وضع برخی قوانین در سطح ملی و یا تنظیم توافق نامه های بین المللی پرداخته اند تا همزمان با طی کردن مراحل توسعه بتوانند سطح تخریب زیست محیطی را کاهش دهند.

با توجه به اهمیت حفظ کیفیت محیط زیست همگام با رشد اقتصادی، در این مطالعه در نظر است تا رابطه آلودگی آب در صنعت کاغذسازی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2007-1995، بر اساس مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس، مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی مورد استفاده این مطالعه، علاوه بر متغیر درآمد، متغیر جمعیت نیز به عنوان متغیر برون زا در نظر گرفته شده و برای برآورد الگو از روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرایط اقتصادی حاکم بر هر دو گروه از کشورها منطبق با منحنی کوزنتس بوده و از آن پیروی می کند.به بیان دیگر در حال حاضر کشورهای مورد بررسی در گروه کشورهای توسعه یافته، در شرایطی هستند که رابطه آلودگی آب و درآمد ملی سرانه در آنها منفی بوده و همراه با افزایش درآمد سرانه، کیفیت آب افزایش یافته و از روند تخریب آن نسبت به سال های قبل کاسته می‎شود. بررسی آماری داده های موجود نشان داد که بسیاری از کشورهای مورد نظر در این گروه هنوز به نقطه برگشت منحنی کوزنتس خود نرسیده اند و از آن فاصله دارند. بنابراین در این کشورها رابطه افزایش درآمد ملی سرانه – به عنوان یکی از معیارهای رشد اقتصادی – یا آلودگی آب، مثبت بوده و به موجب افزایش درآمد ملی سرانه سطح آلودگی آبها نیز افزایش می‎یابد.

با استناد به نتایج بدست آمده به نظر می رسد لازم است تا کشورهای در حال توسعه با توجه و دقت بیشتری در راه توسعه گام بردارند تا رشد اقتصادی در آنها به شرایطی برسد که علاوه بر افزایش درآمد سرانه ملی، سطح کیفیت آبها نیز ارتقا یافته و یا حداقل از آلودگی آنها جلوگیری شود.

در این تحقیق به بررسی صنعت کاغذ سازی وآلودگی های آب ناشی از تولید کاغذ برداخته شده است وتاثیر تولید کاغذ بروی رشد اقتصادی ومیزان آلودگی بر مبنای منحنی کوزنتس بررسی شده است

کلمات کلیدی: رشد اقتصادی – کیفیت محیط زیست – آلودگی آب – کشورهای در حال توسعه – کشورهای توسعه یافته

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه