محصولات جدید

  مجموعه علوم جغرافیا

  در این بخش جدیدترین مقالات و پایان نامه های مرتبط با حوزه ی علوم جغرافیا برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در تمامی گرایش ها قرار دارد.

  جغرافیا رشته‌ای است كه موضوع آن در وهله اول «مكان» است در واقع این علم، مكان را تا جایی كه به زندگی یك انسان مربوط می‌شود، مطالعه می‌كند و تمام ویژگی‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این بررسی‌ها شامل سردی، گرمی، حاصلخیزی، خشكی، رطوبت و ... می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم كه کارشناسی ارشد جغرافیا، علم شناخت چهره زمین است.
   دانستن جغرافيا در مفهوم علمي عبارت از شناخت محيط طبيعي و انساني در پهنه زمين است كه مناسبات و روابط في مابين انسان ومحيط را در تبيين پديده هاي مكاني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد تا بر مبناي اين شناخت و طبقه بندي علمي آن توانايي انسان را در بهبود شرايط محيط تكامل بخشد.جغرافیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در شاخه اصلی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی و جغرافیا سیاسی – نظامی ارائه می شود و هر یک از گرایشهای جغرافیای طبیعی و انسانی دارای گرایشهای متعددی هستند. البته تفاوت هر گرایش با گرایش دیگر تنها در ۸ واحد تخصصی است. مهمترین گرایش های این حوزه عبارتند از :

  1- جغرافیای طبیعی                                   6- جغرافیای روستایی                                                   11- جغرافیای نظامی

  2- ژئومورفولوژی                                        7- جغرافیا و برنامه ریزی شهری                                     12- جغرافیای سیاسی

  3- آب و هواشناسی (اقلیم)                          8- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی                                 13- طبیعت گردی

  4- کارتوگرافی                                              9- برنامه ریزی آمایش سرزمین                                     14- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

  5- جغرافیای انسانی                                     10- مخاطرات محیطی                                                   15- جغرافیا و دفاع مقدس

  مجموعه علوم جغرافیا 53 محصول وجود دارد

  در هر صفحه