محصولات جدید

  مجموعه علوم اقتصادی

  در این بخش جدیدترین مقالات و پایان نامه های مرتبط با حوزه ی علوم اقتصادی برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا قرار گرفته است.

  در دانشگاه ،اقتصاد را اینگونه تعریف می‌كنند: علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود.آنچه باعث شده است این علم جزء علوم انسانی قرار بگیرد، سروكار داشتن با رفتار اقتصادی انسان‌هاست. رشته اقتصاد از آن جهت دارای اهمیت می باشد که سرنوشت یك كشور در زمینه‌های مختلف اجتماعی،‌ علمی، تكنولوژی و صنعتی و نیز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگی وضعیت اقتصاد است،با استفاده از این دانش است كه روند رشد اقتصادی كشور رقم خورده و به طور كلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین می‌شود پس پرواضح است موضوعی این چنین كه دارای این درجه از اهمیت است، بسیار مهم و حساس خواهد بود. لذا در كشورهای پیشرفته در میان رشته‌های دانشگاهی اقتصاد را در قیاس با رشته‌های پزشكی و مهندسی، بالاتر ارزیابی كرده و به آن بهای بیشتری می‌دهند. مجموعه  علوم اقتصادی در دانشگاه های ایران در مقطع كارشناسی ارشد دارای 4 گرایش به شرح زیر می باشد:

  1-علوم اقتصادی

  2-توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

  3-برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی

  4- اقتصاد انرژی

  مجموعه علوم اقتصادی 86 محصول وجود دارد

  در هر صفحه