محصولات جدید

  مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

  در این بخش جدیدترین مقالات و پایان نامه های مرتبط با حوزه ی علوم ورزشی و تربیت بدنی برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه ی گرایش های ششگانه قرار گرفته است.

  این رشته دانش جدیدی است که در اوایل قرن بیستم به دنیا معرفی شد اما در طول یکصد سال اخیر با رشد و توسعه قابل ملاحظه ای روبرو بوده است. تربيت بدني رشته ميان رشته اي مي باشد که از علوم مختلف براي تقويت و تربيت جسم و روان انسان استفاده مي کند. اين رشته از يک سو مشتمل بر يکسري رشته هاي پايه ي پزشکي مي باشد تا جايي که فارغ التحصيل آن تا حد يک پزشکيار با جسم انسان آشنا مي شود و از سوي ديگر بخشي از دروس اين رشته شامل علوم تربيتي است تا دانشجوي اين رشته با تنش و واکنش انسانها آشنا شود و بتواند به عنوان يک مربي با ورزشکاران يا دانش آموزان به درستي برخورد کند. و بالاخره يک بعد اين رشته شامل علوم ورزشي مي شود يعني دانشجو، علوم ورزشي را به صورت علمي و عملي آموزش مي بيند تا بتواند در رشته هاي مختلف ورزشي مهارت داشته باشد و همچنين توانايي تحقيق در علوم ورزشي را به دست بياورد. مجموعه تربیت بدنی شامل ۶ گرایش است:


  ۱-تربیت بدنی و علوم ورزشی                                           ۴- رفتار حرکتی
  ۲- فیزیولوژی ورزشی                                                       ۵- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
  ۳- بیومکانیک ورزشی                                                      ۶- مدیریت ورزشی

  مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 84 محصول وجود دارد

  در هر صفحه