جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف Achillea filipendula

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش شیمی و فناوری اسانس

 

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

خلاصه فارسی

جنس بومادران در ایران 19 گونه گیاه علفی چندساله و غالباً معطر دارد که شش گونه آن انحصاری کشور ایران است. Achilleafilipendulaبا نام فارسي بومادران زاگرسی يكي از گونه‌هاي بومي اين جنس در ايران است. بخش‌های مختلف گونه‌های بومادران به طور گسترده در طب سنتی به علت خواص متعدد دارویی از جمله فعالیت‌های ضد میکروبی-ضدالتهابی-ضدآلرژی و آنتی اکسیدان استفاده می‌شوند. این تحقیق با هدف مشخص کردن کمیت و کیفیت اسانس جمعيت های مختلف بومادران زاگرسی (Achillea filipendula) در شرایط زراعی انجام شد. برای این منظور ابتدا بذر جمعيت های مختلف بومادران زاگرسی از رویشگاههای مختلف جمع‌آوری شده و برای اولین بار، در شرایط محیطی یکسان در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج کشت شد. به منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس سرشاخه های گلدار، پس از جمع‌آوری جمعيت های مختلف در زمان اوج گلدهی، و خشک کردن در سایه، از سرشاخه گلدار همه جمعيت‌ها اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب صورت گرفت. همچنين اسانس اندامهاي مختلف (برگ، گل، ساقه و كل سرشاخه هوايي) براي يكي از نمونه‌ها به صورت مجزا مورد بررسي كمي و كيفي قرار گرفت.اسانس‌های حاصل با استفاده از دستگاههای گازکروماتوگرافی (GC) و گازکروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/Mass) مورد تجزیه کمی و کیفی قرار گرفتند و ضمن محاسبه بازده اسانس‌ها، ترکیب‌های تشکیل دهنده آن‌ها مورد شناسایی قرار گرفت.

در مقايسه اسانس حاصل از اندامهاي مختلف، بيشترين بازده اسانس (w/w نسبت به وزن خشک) از گل (67/0%) و برگ (77/0%) و كمترين بازده اسانس از ساقه (11/0%) بدست آمد. بازده اسانس کل سرشاخه گلدار نيز 6/0% بود. طبق اين نتايج همه اندامهاي هوايي اين گياه به صورت مجزا داراي اسانس هستند، هر چند تفاوتهايي در بازده اسانس و تفاوتها و شباهتهايي در اجزاي تشكيل دهنده آنها وجود دارد. برخلاف تحقيقات قبلي كه معمولاٌ فقط از گل گونه‌هاي مختلف بومادران اسانس‌گيري انجام مي‌شد، مي‌توان توصيه كرد كه كل اندام هوايي براي اسانس‌گيري مورد مصرف قرار گيرد. مقدار 1،8-سینئول در اسانس‌ها از 5/5 (در اسانس ساقه) تا 7/33% در اسانس سرشاخه گلدار متغير بود. كمترين مقدار سنتولینا الکل (2/4%) در اسانس ساقه و بيشترين مقدار آن (5/23%) در اسانس برگ مشاهده شد. بيشترين مقدار نریل استات (3/58%) در اسانس ساقه مشاهده شد. همچنين اسانس ساقه داراي كمترين مقدار بورنئول (4/3%) و اسانس سرشاخه گلدار داراي حداكثر مقدار بورنئول (4/20%) بود.

در مقايسه اسانس سرشاخه گلدار جمعيت‌هاي مختلف نتایج نشان داد که بازده اسانس‌ها از 13/0 درصد تا 20/1 درصد متفاوت است. کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر2 (13/0 درصد) و بیشترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر (20/1 درصد) بود. همچنین تجزیه اسانس‌ها نشان داد که كل اكسشن‌هاي مورد مطالعه بر اساس آناليز كلاستر در چهار خوشه مجزا قرار گرفتند. ترکیب اصلی اسانس در خوشه 1 (شامل دو جمعيت) آلفاپینن و بورنیل استات بود و بیشترین مقدار بورنیل استات (3/9درصد) و آلفاپینن (6/6درصد) به ترتیب در جمعيتهای بانه 1 و بانه 2 مشاهده گردید. . در اسانس اکسشن های خوشه 2 (شامل چهارده جمعيت) مقدار بورنیل استات و آلفا پینن نسبت به جمعیتهای خوشه 1 بسیار کمتر بوده و این جمعیتها بر اساس مقادیر تركيب‌هاي بورنئول، سنتولیناالکل، 8،1- سینئول، سیس-کریزانتنیل استات، کامفر، جرماکرنD به صورت کاملاً متمایزی گروه بندی شدند. خوشه 2 به دو خوشه 3 و 4 تقسیم شد. جمعیتهای خوشه 3 (شامل پنج جمعيت) با مقدار میانگین بالاتر 8،1- سینئول و جمعیتهای خوشه 4 (شامل نه جمعيت) با مقادیر میانگین بالاتر سنتولیناالکل از هم متمایز شده‌اند. جمعیت مشکین‌شهر2 موجود درخوشه 3 منبع غنی از 8،1- سینئول (5/73 درصد) بود و جمعیت تبریز بالاترین مقدار بورنئول (4/20 درصد) را در بین همه نمونه ها داشت. خوشه 4 به دو خوشه 5 و 6 تقسیم شدند. . جمعیتهای کلاستر 5 دارای مقدار میانگین بالایی از دو ترکیب 8،1- سینئولو سیس-کریزانتنیل استات بودند.جمعیت سردشت، خوشه 5 بالاترین مقدار کامفر (8درصد) و سیس کریزانتنیل استات (3/14درصد) و جمعیت مریوان بالاترین مقدار جرماکرنD (4/6درصد) را داشتند. جمعیتهای خوشه 6 دارای میانگین بالاتری از سنتولیناالکل بودند. جمعیت استهبان خوشه 6 بالاترین مقدار سنتولیناالکل (6/30 درصد) را داشت.

.

 

واژه‌هایکلیدیAchillea filipendula:، اسانس، 8،1- سینئول، سنتولیناالکل، بورنئول، ای-بتا-اوسیمن

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه