محصولات جدید

  مجموعه کتابداری و اطلاع رسانی

  در این بخش جدیدترین مقالات و پایان نامه های مرتبط با رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا قرار گرفته است.

  کتابخانه از ديرباز به عنوان کانون گردآوري منابع مکتوب فرهنگي، علمي و فني و اشاعه اطلاعات سازمان يافته آنها در ميان گروههاي مختلف استفاده کننده شناخته شده است. پیشرفت های سریع علمی و افزایش میزان انتشارات مکتوب و غیر مکتوب فرایند دستیابی به اطلاعات را پیچیده و مشکل کرده است. ضرورت برخورد علمی و فنی مناسب با رشد روز افزون انتشارات برای ذخیره و بازیابی اطلاعات به منظور تسریع و افزایش دسترس پذیری آن برای همه کاربران در سطوح مختلف جامعه اهمیت رشته کتابداری و اطلاع رسانی را افزون کرده است.
  مراکز اطلاع رسانی در زمینه های مختلف موضوعی و تخصصی، اطلاعات مورد نیاز پژوهندگان را گردآوری، تجزیه و تحلیل و آماده استفاده می کنند. کتابخانه های دانشگاهـــی به عنوان پشتیبان برنامه های آموزشـــی و پژوهشــــی مراکز آموزش عالی، کتابخانه های آموزشگاهی به عنوان تقویت کننده برنامه های درسی و کتابخانه های عمومی در جهت افزایش فرهنگ و دانش عمومی خدمات و منابع لازم را فراهم می آورند. ایجاد، تجهیز، و اداره کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی، و ارائه خدمات بهتر آنان ضرورت آموزش متخصصان این رشته را بیشتر نمایان می سازد.  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دوره ای با ماهیت میان رشته ایست که در آن فارغ التحصیلان با استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، نه تنها اطلاعات علوم پزشکی را سازماندهی می کنند بلکه می تواند در مدیریت کتابخانه های مراکزی نظیر دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و بیمارستانی، مشارکت علمی داشته باشند.

  مجموعه کتابداری و اطلاع رسانی 21 محصول وجود دارد

  در هر صفحه