محصولات جدید

    مجموعه حقوق

    در این بخش جدیدترین مقالات و پایان نامه های مرتبط با رشته ی حقوق برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالكیت فكری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل،  حقوق تجارت بین‌الملل ،حقوق بشر ، حقوق ثبت ،حقوق ارتباطات ،حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و معارف اسلامی وحقوق خانواده قرار گرفته است.

    تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد. این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد. این رشته در جامعه از این جهت دارای اهمیت است که قواعد و مقرراتی را که برروابط میان اشخاص حاکم است ،بررسی می نماید. مهم ترین و پرتکرارترین درس هایی که در این رشته در دانشگاه موردمطالعه قرار می گیرد، شامل حقوق مدنی،حقوق جزای عمومی و اختصاصی،حقوق بین الملل،آیین دادرسی مدنی،آیین دادرسی کیفری،حقوق تجارت،متون فقه،اصول فقه و قواعد فقه می باشد. دانشجویان این رشه بعد از دوره ی کارشناسی ،در مرحله ی کارشناسی ارشد و دکترا می توانند گرایش های مختلف را انتخاب نموده وبه مطالعه ی تخصصی دروس همان گرایش بپردازند. رشته مذكور در مقطع كارشناسی ارشد به سیزده گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالكیت فكری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل،  حقوق تجارت بین‌الملل ،حقوق بشر ، حقوق ثبت ،حقوق ارتباطات ،حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و معارف اسلامی وحقوق خانواده  تقسیم می‌گردد

    مجموعه حقوق 348 محصول وجود دارد

    در هر صفحه