محصولات جدید

    حسابداری

    در این قسمت جدیدترین پایان نامه ها و مقالات حسابداری در تمام مقاطع دانشگاهی قرار می گیرد.

    حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری، در شکل‌ها و مدل‌های خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی، بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارش‌های این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی‌شود و بیشتر از حساب‌ها است. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی‌تواند به راحتی بین دارایی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آن‌ها را به نظم در می‌آورد.محصول نهایی نظام حسابداری، گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران، سرمایه‌گذاران، دولت و…) قرار می‌گیرد.حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت، بتوانند نسبت به مسائل اقتصادی تصمیم بهتری بگیرند.

    حسابداری 129 محصول وجود دارد

    در هر صفحه