محصولات جدید

  پایان نامه های حوزه ی علوم پایه

  در این بخش جدیدترین مقالات، پایان نامه ها و پروژه های مرتبط با رشته ها و گرایش های مختلف دانشگاهی حوزه ی علوم پایه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا قرار می گیرد.

  در غالب کشورهای توسعه‌یافته، علومی مانند فیزیک، شیمی، ریاضی و زیست و دیگر علوم بنیادین، از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردارند و همانطور که از نام آنها پیداست، به عنوان پایه و بنیان توسعه و پیشرفت از آنها یاد می‌شود. در سال‌های اخیر در کشورمان با نهادینه‌شدن تفکر دانش‌بنیان و تأکید بر لزوم حصول فناوری، ارزش‌افزوده و صرفۀ اقتصادی از علوم‌دانشگاهی، جایگاه رشته‌هاسی فنی و مهندسی تثبیت‌ شده است. علوم پایه شامل شیمی، فیزیک، علوم زمین، علوم زیستی و ریاضیات است. شیمی، علم مواد است؛ فیزیک، قوانین حاکم بر جهان مادی است؛ علوم زمین و علوم زیستی، شناخت مواد پیرامون خود و حیات است؛ ریاضیات هم ابزار این علوم است. بنابراین، علوم پایه همه چیز است. آنچه در علوم دیگر، یعنی فنی-مهندسی، کشاورزی و پزشکی، ظاهر می‌شود خود مولود علوم پایه است که به عمل آمده است تا که به ظهور رسد. مگر می‌توان جاده‌ای و ساختمانی بنا کرد، بدون آنکه از علم مواد و قوانین حاکم بر آن بهره برد. مگر می‌توان محصولات کشاورزی سالم بدست آورد. رشته های تحصیلی دانشگاهی در حوزه ی علوم پایه در ایران شامل موارد زیر می شود که منابع مرتبط با هر کدام به تفکیک رشته در سایت دسته بندی شده اند :

  رشته ی زمین شناسی (کلیه گرایشها)        رشته ی ژئوفیزیک و هوا شناسی    (کلیه گرایشها)        رشته ی شیمی          (کلیه گرایشها)

  رشته ی فوتونیک         (کلیه گرایشها)        رشته ی زیست شناسی                 (کلیه گرایشها)        رشته ی  آمار ریاضی  (کلیه گرایشها)

  رشته ی ریاضی (محض) (کاربردی)               رشته ی علوم کامپیوتر                  (کلیه گرایشها)        رشته ی فلسفه علم و تاریخ علم

  رشته ی فیزیک            (کلیه گرایشها)         رشته ی میکروبیولوژی                   (کلیه گرایشها)

  پایان نامه های حوزه ی علوم پایه 301 محصول وجود دارد

  در هر صفحه