محصولات جدید

  مجموعه زمین شناسی

  در این قسمت جدیدترین مقالات و پایان نامه های مرتبط با حوزه ی رشته ای "علوم زمین" (زمین شناسی) برای گرایش های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا قرار دارد.

  وضعیت فعلی جهان به گونه ای است که اگر قرار بود کشورهای جهان سوم منابع معدنی خود را به درستی شناخته و در راه پیشبرد منابع ملی خود از آنها بهره جویند کشورهای صنعتی جهان با بحرانی حاد و غیر قابل تصور از کمبود مواد معدنی مواجه می شدند. لذا شرط ادامه پیشرفت تکنولوژی و حفظ تسلط کشورهای پیشرفته بر منابع معدنی جهان باقی ماندن کشورهای توسعه نیافته در همین وضعیت جهان سومی آنها است. در این میان کشورهای مستقل و از بند رسته ای همچون کشور ما با وضعیت حساسی مواجه بوده و وظیفه ای خطیر بعهده دارند.زمین شناسی علمی است که با منابع فلزی وغیرفلزی، منابع انرژی، منابع زیرزمینی آب و هر آنچه که به عنوان ثروت طبیعی و ملی شناخته می شود سروکار دارد. زمین شناسان می توانند با تخمین و ارزیابی منابع معدنی کشور ابزار لازم برای برنامه ریزی و سیاستگذاری ها را در اختیار دولتمردان قرار دهند. و به همین دلیل است که زمین شناسی یکی از اولین رشته هائی است که در کشورهای استقلال یافته به آن پرداخته می شود.و باز هم دقیقاً به همین دلیل است که: کشورهای توسعه یافته بشدت از رشد این رشته در سایر کشورها نگران بوده و با در اختیار قرار دادن انواع مشاوران زمین شناسی برای رفع مشکلات ظاهری آنها معنی در جلوگیری از اعتلای این رشته در کشورهای جهان سوم دارندبنابراین شکی نیست که تربیت متخصصان و پژوهشگران زمین شناسی از اولویت خاصی برخوردار بوده در برنامه بازسازی کشور جایگاهی ویژه دارد کمیته برنامه ریزی زمین شناسی شورای عالی برنامه ریزی این واقعیت ها توجه به نیاز وافر به تربیت متخصصان خبره زمین شناسی در عالیترین مقاطع تحصیلی برنامه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری علوم زمین را به شرح زیر تنظیم و جهت اجرا ارائه می نماید:

  1- زمین شناسی مهندسی (Engineering Geology)     2-سنگ شناسی رسوبی-رسوب شناسی   3- زمین شناسی اقتصادی

  4- زمین شناسی ساختمانی (Structural Geology)     5-زمین شناسی زیست محیط                   6-،زمین شناسی نفت Petroleum Geology

  7-چینه و فسیل شناسی                                         8- سنگ شناسی یا پترولوژی                    9-آب شناسی (hydrology)

  مجموعه زمین شناسی 17 محصول وجود دارد

  در هر صفحه