محصولات جدید

  مجموعه فیزیک

  در این بخش جدیدترین مقالات و پایان نامه های مرتبط با حوزه ی فیزیک برای مقاطع کارشناسی (پنج گرایش)  و کارشناسی ارشد (چهار گرایش) جهت دانلود قرار گرفته است.

  شاید بشر اولین بار با کشف قانون حرکت، قانونی که حیات و هستی وابسته به آن است، با علم فیزیک آشنا شد. علمی که به یاری ‌آن چرخ‌ها را ساخت، شکار کرد و شکارش را حمل نمود و سپس به مرور با کشف قوانین بیشتری از علم فیزیک توانست بنیاد مسائل و قوانین طبیعت را درک و با به خدمت در آوردن و استفاده از این قوانین به تمدن قرن بیستم دست پیدا کند. به زبان دیگر فیزیک‌ علم‌ زندگی‌ است‌ و می‌توان‌ گفت‌ که‌ جهان‌ در بزرگترین‌ مقیاس‌ تا ریزترین‌ مقیاس‌ در ارتباط‌ با علم‌ فیزیک‌ می‌باشدفيزيک، علم مشخص کردن قوانين رياضي حاکم بر اجزاي طبيعت بر پايه مشاهدات تجربي است. يکي از کارهاي اصلي اين علم اندازه‌گيري کميت‌هاي مختلف و پيدا کردن روابط بين اين اندازه‌هاست و براي همين فيزيک را علم اندازه‌گيري خوانده‌اند. رشته فیزیک در دوره کارشناسی دارای 5 گرایش اتمی مولکولی ، هسته‌ای ، حالت جامد ، هواشناسی و نجوم است. همچنین مجموعه فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد، شامل چهار رشته فیزیک، نانو فیزیک، آموزش فیزیک و مهندسی پلاسما می باشد که رشته فیزیک، خود دارای هشت گرایش مختلف است.

  کارشناسی فیزیک اتمی مولکولی                                 کارشناسی فیزیک هسته‌ای                            کارشناسی فیزیک حالت جامد     

  کارشناسی فیزیک هواشناسی                                    کارشناسی فیزیک نجوم  

  کارشناسی ارشد فیزیک                                             کارشناسی ارشد نانو فیزیک                             کارشناسی ارشد آموزش فیزیک

  مهندسی پلاسما

  مجموعه فیزیک 42 محصول وجود دارد

  در هر صفحه