محصولات جدید

  مهندسی فرآوری و انتقال گاز و مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون

  مهندسي فرآوري و انتقال گاز، شامل دروس نظري و پروژه تحقيقاتي در يكي از زمينه‌هاي فرآوري، تراكم، انتقال و توزيع گاز يا زمينه‌هاي مشابه با اين موضوعات است. اين دوره مشتمل بر دروس عملياتي فرآوري گاز، تراكم، انتقال و توزيع گاز، ديناميك گازها، ترموديناميك پيشرفته و مكانيك سيالات دو فازي است. اين رشته با ساير رشته‌هاي مهندسي نظير مهندسي شيمي، مهندسي نفت و مهندسي مكانيك سيالات در ارتباط است .همچنین ابزار دقیق رشته جدیدی است که امروزه جای خود را در میان رشته های دیگر در صنایع ایران باز می کند.

  ابزار دقیق از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است که عبارتند از :

  ۱.اندازگیری  ۲.کنترل   ۳. محرکها(ادوات خروجی)

  این سه مجموعه در کنار یکدیگر مکمل یک سیستمی به نام سیستمهای کنترل اتوماتیک می باشند که این سیستم کنترل اتوماتیک وظیفه انجام کنترل فرایندی را در یک مجموعه عملیاتی بر عهده دارد .

  مهندسی فرآوری و انتقال گاز و مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون 1 محصول وجود دارد