محصولات جدید

خبرنامه

  Conversation

  مهندسی منابع طبیعی

  مهندسی منبع طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد از چندین گرایش و رشته تشکیل شده که مهم ترین آنها عبارتند از:

   آبخیزداری، مرتع داری،جنگلداری،شیلات،صنایع چوپ،محیط زیست،مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان،بیابان زدایی

  در این قسمت از سایت پایان نامه های کرشناسی ارشد مربوط به این حوزه ها قرار می گیرد.

  مهندسی منابع طبیعی 41 محصول وجود دارد

  در هر صفحه