محصولات جدید

    مهندسی کشاورزی

    مهندسی کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد به چندین حوزه و گرایش تقسیم می شود که در هر یک به صورت تخصصی به حوزه های مختلف کشاورزی پرداخته می شود و نیروی متخصص لازم جهت حضور در بازار کار تربیت می شوند.از جمله مهمترین گرایش های این حوزه در مقطع کرشناسی ارشد عبارتند از:

    آبیاری و زهکشی،زراعت و اصلاح نباتات،اقتصاد کشاورزی،باغبانی،ترویج و آموزش کشاورزی،خاک شناسی،علوم دامی،مهندسی تولیدات گیاهی،صنایع غذایی،حشره شناسی،بیماری های گیاهی،مکانیک ماشین های کشاورزی،هواشناسی کشاورزی،مکانیزاسیون کشاورزی،بیوتکنولوژی در کشاورزی،توسعه روستایی،شناسایی و مبارزه با علف های هرز،مدیریت کشاورزی

    مهندسی کشاورزی 207 محصول وجود دارد

    در هر صفحه