پایان نامه های حوزه ی معماری و هنر

محصولات جدید

  پایان نامه های حوزه ی معماری و هنر

  در این قسمت جدیدترین مقالات، پایان نامه ها و پروژه های مرتبط با رشته ها و گرایش های مختلف دانشگاهی مرتبط با حوزه های معماری و هنر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا قرار گرفته است.

  هنر عبارت است از طبیعت که از خلال مزاج و روحیه شخص دیده می شود. هنر اندیشه ای است که می خواهد بر ماده سرکش چیره گردد.
  آنچه در طبیعت مشاهده می کنیم تمایل خاص به تولید صورتهای کروی ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجایش. در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی و سپس ترکیب نمودن آنها با هم به صورت نامحدود آثار تصویری و تجسمی بوجود خواهد آورد. نحوه آموختن هنرهای تجسمی مانند زبان یادگرفتن است.
  هنرهای تجسمی را یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله های ارتباطی می شناسند زبان بین المللی در آموزش و پرورش عالی ترین تجسمات زبان بصری شمرده می شود که می تواند افقهای دور را ترسیم کرد. از آنجا که یکی از جلوه های مهم هنر را می توان در بناهای تاریخی و مدرن مشاهده کرد در سایت ما این دو حوزه یعنی معماری و هنر به صورت یک حوزه ی واحد در نظر گرفته شده اند.

  پایان نامه ها و مقالات حوزه ی معماری                                                       پایان نامه ها و مقالات حوزه ی هنر

  پایان نامه های حوزه ی معماری و هنر 115 محصول وجود دارد

  در هر صفحه