محصولات جدید

    سایر رشته ها

    در این قسمت جدیدترین مقالات و  پایان نامه های مربوط به سایر رشته ها که چندان فراگیر نمی باشند قرار می گیرد.

    بعضی از رشته های دانشگاهی از نظر تعداد فارق التحصیل و همچنین از نظر تعداد پذیرش سالانه بسیار محدود می باشند به شکلی که گاها هر 2 سال یکبار یا به صورت سالانه تعداد محدودی دانشجو (غالبا کمتر از 10 نفر) می پذیرند. همین امر باعث شده که منابع مرتبط با این رشته ها نسبت به سایر رشته های فراگیر کمتر باشند. از جمله این رشته ها می توان به دانش شناسی، صنایع قضایی،تکنولوژی مواد غذایی،بیماری شناسی گیاهی،اخلاق کاربردی،بیوتکنولوژی،مهندسی سیستمهای اقتصادی،فرهنگ و زبانهاي باستاني،رشته کارآفرینی،فقه و اصول و .. اشاره کرد که به دلیل محدود بودن تعداد آنها، در دسته بندی جداگانه قرار نگرفته اند و همگی در این دسته بندی برای دانلود ارائه شده اند.

    سایر رشته ها 168 محصول وجود دارد

    در هر صفحه